เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นสุราก้าวหน้า


15 มิ.ย. 2566, 14:48เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นสุราก้าวหน้า
ไปกันที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร คนหัวใจหินงดเหล้า ครบ 1 พรรษา ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนบวชใจงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2565 ของ สสส.และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก ต่อจากนั้นเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยคุณอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก อาจารย์ไสว เพ็ชรรุณ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคตะวันตก ปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สาธารณสุขและพระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร.รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่า ในเขตวัดมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว ห้ามกินเหล้าและมีป้ายเตือนติดไว้ทุกวัดว่ามีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและจำคุก 6 เดือน ส่วนงานบวชถ้ามีการกินเหล้าในเขตวัด พระอุปัชฌาย์ก็จะไม่บวชให้

ทางด้านคุณอุบลวรรณ คงสว่าง กล่าวว่า ได้เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนงานบุญประเพณีและค่านิยมในการลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาวะในกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ ภาคตะวันตก ประกอบด้วย ไทยทรงดำ ไทยกระเหรี่ยง ไทยมอญ ไทยยวนและลาวเวียง ซึ่งเป็นกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก ที่เห็นในเรื่องกระแสของสุราก้าวหน้า เป็นกระแสที่ทำให้สุรา สุราในท้องถิ่น สุราในชุมชน มีกระแสที่คนดื่มมากขึ้น และจำหน่ายหมดภายในวันเดียว ก็อยากให้พี่น้องได้มีความรู้เรื่องของสุราก้าวหน้า พรบ.ตัวนี้ จะมีการปรับอย่างไร แก้ไขอย่างไร สิ่งที่อยากได้วันนี้ เรื่องของการเสวนา การให้ข้อมูลของสุราก้าวหน้า ปูทางเรื่อง พรบ.เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์

สิ่งที่วันนี้ผลสรุปคือเรื่องของผู้เสวนามีความเห็นว่า เรามองเห็นว่าการกระจายรายได้ เราถือว่าเป็นเรื่องของการทำให้เศรษฐกิจรายได้ของชุมชน มีรายได้ดีขึ้น แต่เราอยากให้มองเห็นของรอบด้าน หรือมิติอื่นๆ  โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็น มิติภาคประชาชนในส่วนที่สุราก้าวหน้า นอกจากจะเป็นการกระจายรายได้และไม่ผูกขาดเรื่องธุรกิจแอลกอฮอล์ ควรจะมองมิติในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องสุภาพ เรื่องของผลลบที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในขณะที่ความเสรีความก้าวหน้าที่จะทำให้คนเข้าไปถึงแอลกอฮอล์ได้ง่ายยิ่งขึ้น  อยากให้มองมิติอื่นๆเข้ามาด้วย เพราะเป็นมิติที่ยังไม่ถูกพูดถึงในเรื่องกระแสสังคม แต่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจและรายได้

เพราะฉะนั้นข้อสรุปวันนี้อยากให้มองมิติเรื่องของผลกระทบในด้านของความปลอดภัย ในด้านอุบัติเหตุ ในด้านสุขภาพ และในด้านของสังคมด้วย ที่รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล ถึงแม้จะมีการสนับสนุนให้มีการผลิตสุราในที่อยู่ชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ อยากมองมิติความปลอดภัยด้านอื่นด้วย ด้านสุขภาพด้วย ด้านอุบัติเหตุด้วย อยากให้ทำเรื่องข้อคิดเห็นหรือขอความคิดเห็นจากประชาชนในส่วนที่ไม่ดื่มด้วย เพราะคนที่ไม่ดื่ม เป็นบุคคลที่ไม่ถูกพูดถึง เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ดื่มอาจจะได้รับผลกระทบจากคนที่ดื่มก็ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้รับฟังความคิดเห็นของคนที่ไม่ได้ดื่มด้วย และคนที่ได้รับกระผลด้วย ทุกด้าน ทุกมิติด้วย

คำที่เกี่ยวข้อง : #สุราก้าวหน้า  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.