เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติสุธี ได้เปิดวัดไทยธรรมศาลา ดารัมซาลา รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย


10 มิ.ย. 2566, 14:21พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติสุธี ได้เปิดวัดไทยธรรมศาลา ดารัมซาลา รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติสุธี ประธานอำนวยการสร้างวัด ได้เปิดวัดไทยธรรมศาลา ดารัมซาลา รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  


โดยมี พณฯ ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นายสุพจน์ ยศสิงห์คำผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  อ่านประวัติวัดไทยธรรมศาลา ดารัมซาล่า รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย และคณะผู้นำรัฐหิมาจัลประเทศ พร้อมด้วยดารานักแสดงอินเดีย เจ้าชายสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า)  Shri. Sukhvinder Singh Sukhu, Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh Shri K.Raju, National Coordinator AICC, (I/c SC, ST, OBC and Minority Department) Pratibha Virbhadra Singh, President Pradesh Congress Committee Shri Rajesh Lilothia, Chairman SC Department AICC Shri RS yes Bali MLA Shri Amit Nanda, Chairman, SC Department HPCC Shri Siddharth Hattiambire, Chariaman SC Department Maharashtra Pradesh Congress Committee


วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรศรีวรวิหาร ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยธรรมศาลา นำคณะภิกษุสงฆ์บิณฑบาตในช่วงเช้า โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากประเทศไทยร่วมงานพิธี พระภิกษุสงฆ์ ไทย พระภิกษุอินเดียที่เดินธุดงค์ ในโครงการธรรมยาตรา สร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิ  เดินรับบิณฑบาตในช่วงเช้า มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา คณะทูตประจำกรุงนิว้ดลี ประเทศอินเดีย คณะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  และชาวอินเดีย ที่มีจิตศรัทธา เลื่อมใสพระพุทธศาสนา ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินรับบิณฑบาตด้วย

ช่วงเวลา ๐๙.๐๙ น.ทำพิธีบวงสรวงเปิดวัดไทยธรรมศาลา ดารัมซาล่า รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยธรรมศาลา ทำทำพิธีบวงสรวง โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ที่เดินทางมาจากประเทศไทยและ ประเทศอินเดียเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเปิดวัดไทยธรรมศาลา ดารัมซาร่า รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย


จากนั้นก็เข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์งานเปิดวัดไทยธรรมศาลา โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเกจิ .พระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร   พระราชรัตนาวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี  พระปริยัติธาดา เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓  วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร   พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  เจ้าอาวาสวัดโบสถ์  จังหวัดสิงห์บุรี  พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี  เจ้าอาวาสวัดประสาท จังหวัดสิงห์บุรี  พระครูอนุกูลกัลยาฯกิจ  รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน  เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุข จังหวัดสิงห์บุรี  พระครูสถิตธรรมาลังการ เจ้าคณะตำบลบางระจัน  เจ้าอาวาสวัดประดับ จังหวัดสิงห์บุรี  พระครูอาทรปริยัติสุกิจ  เจ้าคณะตำบลถอนสมอ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี  พระครูภาวนาวรานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพทะเล  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงหนองลี จังหวัดสิงห์บุรี พระมหาจินตวัฒน์  จารุวฒฺโณ เจ้าคณะตำบลไม้ดัด  เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม จังหวัดสิงห์บุรี  พระครูวิวิธธรรมากร เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง จังหวัดสิงห์บุรี พระครูอุดมโพธิวิเทศ   เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา  ประเทศอินเดีย  พระมหาธีรเพชร ธีรเวที   พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร พระมหาสุชาติ   พระครูสมุห์อดิศร  . คณะสงฆ์ ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ งานเปิดวัดไทยธรรมศาลา 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติสุธี ได้สร้างวัดเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้ทำโครงการธรรมยาตราสร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิพิธีเปิดวัดไทยธรรมศาลาประเทศอินเดีย โครงการธรรมยาตราเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบสานศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิจากประเทศไทย สู่แดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย พุทธคยา สารนาถ สาวัตถีธร 

ประวัติ ความเป็นมาไทยธรรมศาลา 
ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติสุธี  เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร  พร้อมคณะพระภิกษุและฆราวาส รวม ๘ รูป/คน  มีโอกาสได้มาศึกษาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ณ    เมือง ดารัมซาร่า เมื่อมาถึงท่านชื่นชอบบรรยากาศที่เมืองแห่งนี้  ประกอบทั้งยังเป็นดินแดนของพุทธศาสนิกชน มหายาน  และยังเป็นเมืองที่เป็นสถานศึกษาภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ โดยชาวต่างชาติที่เป็นจิตอาสา  พระเดชพระคุณท่านจึงปรารภจะสร้าง   วัดไทยสักแห่ง ณ ที่เมืองนี้  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์  เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการจะพัฒนาตนเองในด้านภาษาเพิ่มเติม อีกด้วย


 ในระหว่างที่มองหาสถานที่สำหรับสร้างวัดนั้น  พระอาจารย์ธีรวัฒน์  ได้นำเรียนพระเดชพระคุณท่านว่าคุณยายเรณู  วิชัยดิษฐ์  และคุณปานเทพ  ที่เป็นบุตรบุญธรรมของคุณยายเรณู  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังหนึ่ง  เป็นอาคาร  ๔ ชั้น โดยชั้นล่างก่อสร้างเป็นที่พักอาศัย ส่วนชั้นที่เหลืออีก ๓ ชั้น  ปรารถนาให้เป็นศาสนสถาน เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุและสามเณรได้มาศึกษาภาษาอังกฤษ  ซึ่งการก่อสร้างในขณะนั้น สร้างได้เพียงชั้นล่างชั้นเดียว  การก่อสร้างก็หยุดชะงักลง เนื่องจากขาดเงินทุนทรัพย์  ต่อมาคุณยายเรณู และคุณปานเทพ  ได้มีโอกาสพบกับพระเดชพระคุณท่าน  และได้กราบเรียนว่า มีความตั้งใจให้อาคาร ๓ ชั้น  เป็นวัดไทยเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  เป็นสถานที่ศึกษาภาษาอังกฤษของพระภิกษุและสามเณร  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสทำบุญ  ฟังธรรม  และปฏิบัติธรรมด้วย  และเมื่อพระเดชพระคุณท่านได้มาเห็นสถานที่ตั้งของอาคารแห่งนี้  เห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะ  เหมาะสำหรับการสร้างเป็นวัด  และที่สำคัญที่ตั้งแห่งนี้ไม่ไกลจากวัดและที่ประทับขององค์ดาไลลามะ  ผู้นำจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนชาวธิเบต  พระเดชพระคุณท่าน   จึงตัดสินใจเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัด  ซึ่งวัดนี้ได้ตั้งอยู่  ณ เมืองดารัมซาร่า  หรือที่เรียกว่าเมืองธรรมศาลา  จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดไทยธรรมศาลา ในวาระแรก พระครูอนุกูลวิริยกิจ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร  ได้รับการมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านให้เป็นผู้ประสานงานทำสัญญาเช่าอาคาร ๓ ชั้น เพื่อสร้างเป็นวัด โดยมีระยะเวลาเช่าเป็นเวลา ๙๙ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น    ๓๖ ล้านรูปี  โดยจ่ายชำระเป็นระยะเวลา ๓๖ งวด จนแล้วเสร็จ
 

ปัจจุบัน วัดไทยธรรมศาลา ได้ขยายอาคารเพิ่มอีก ๑ หลัง เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณร ที่เข้าร่วมโครงการธรรมยาตราพัฒนาศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิ       เพื่อพัฒนาภาษาบาลี และภาษาอังกฤษของพระภิกษุและสามเณร  และเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมด้วย  ณ วัดไทยธรรมศาลา ดารัมซาลา รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.