เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ครบรอบ 52  ปี


10 มิ.ย. 2566, 05:03กองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ครบรอบ 52  ปี
วันนี้ 9 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บริเวณกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลเอก วัฒนา สรรพานิช อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1 และอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ครบรอบ 52  ปี พร้อมด้วย พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจตรี ไพโรจน์ คุ้มภัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านและกำลังพลกองพลทหารราบที่ 9 ร่วมพิธี

ประวัติความเป็นมาของกองพลทหารราบที่ 9 คือ กองทัพบกได้ออกคำสั่งตั้งกองพลใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ขึ้น บริเวณ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยแปรสภาพจากกองพลอาสาสมัคร “กองพลเสือดำ” เป็นกองพลใหม่ขนานนามว่า กองพลที่ 9 เหตุผล เนื่องจากเป็นการครบรอบ 24 ปี แห่งวันรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2517 กองทัพบกได้ขนานนามว่า ค่ายกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2525 กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนนามจากกองพลที่ 9 เป็นกองพลทหารราบที่ 9 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2533 กองทัพบกได้มีประกาศขอพระราชทานเปลี่ยนนามค่าย จากเดิมค่ายกาญจนบุรี เป็นค่ายสุรสีห์ อันเนื่องมาจากสถานที่ตั้งเดินเป็นสมรภูมิสงครามทุ่งลาดหญ้า ในสงครามเก้าทัพ เมื่อปี พ.ศ. 2328 กองทัพไทย โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่1 (เจ้าพระยาสุรสีห์) เป็นแม่ทัพได้มีชัยชนะแก่ข้าศึกได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำการรบแตกหัก ณ พื้นที่ตั้งค่ายสุรสีห์แห่งนี้

​​​​​​​

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.