เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ขสป.สาละวิน พบวัวแดงทุกช่วงอายุในพื้นที่ ถือเป็นความหวังของการอนุรักษ์ หลังพบเพียงแห่งเดียวในกลุ่มป่าลุ่มน้ำปาย-สาละวิน


9 มิ.ย. 2566, 18:14ขสป.สาละวิน พบวัวแดงทุกช่วงอายุในพื้นที่ ถือเป็นความหวังของการอนุรักษ์ หลังพบเพียงแห่งเดียวในกลุ่มป่าลุ่มน้ำปาย-สาละวิน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เผยแพร่ภาพวัวแดงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์ แต่วัวแดงเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรแห่งความหวังของวัวแดงในกลุ่มป่าลุ่มน้ำปาย - สาละวิน เนื่องจากพบการกระจายเพียงพื้นที่เดียวจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายพื้นที่ในกลุ่มป่าดังกล่าว

โดยจากร่องรอยการกระจายในฐานข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มีการพบร่องรอยของวัวแดงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามประชากรจากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ปัจจุบันก็ยังคงพบกลุ่มประชากรที่ของวัวแดงที่มีพื้นที่อาศัยและสืบต่อเผ่าพันธุ์อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ดังจะเห็นในภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายซึ่งปรากฎภาพวัวแดงทุกช่วงชั้นอายุ คือ ตัวผู้ ตัวเมีย (ตัวเต็มวัย) และ ลูก (ตัวไม่เต็มวัย)

ปัจจุบันนอกจากข้อมูลจากสำรวจการกระจายของวัวแดงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จากฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัย "โครงการสำรวจสถานภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรมของวัวแดง (Bos javanicus) ในประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินคือหนึ่งในพื้นที่ศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าว โดยคณะผู้วิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

คำที่เกี่ยวข้อง : #วัวแดง  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.