เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อ.ทองผาภูมิ เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ปี66


9 มิ.ย. 2566, 14:32อ.ทองผาภูมิ เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ปี66
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จัดงานเทศกาลผลไม้ ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองทองผาภูมิ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาชาติพันธุ์ การแสดงแสงสีเสียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเขื่อน กฟผ. มีความปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจ เดินทางมาท่องเที่ยวทองผาภูมิอย่างมีความสุข

นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวว่า อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ และ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกันจัดเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและงานสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566   ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางทางด้านการเกษตร สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าและงานสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมภายในงานมีการประกวดผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน เงาะโรงเรียน และส้มโอ การจัดขบวนรถผลไม้ ประกวดธิดาชาติพันธุ์ สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง 7 ตำบล ของอำเภอทองผาภูมิ พร้อมรับชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด “ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ทองผาภูมิ” ซึ่งมีนักเรียนในอำเภอทองผาภูมิร่วมแสดงกว่า 100 คน การจำหน่ายสินค้าโอท็อป เช่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย เครื่องจักสาน การจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

นายชวลิต กันคำ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงาน ชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ เช่น กระเหรี่ยง มอญ ม้ง  และไทยอีสาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ รวมถึง สินค้า OTOP ของดีของจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดงานและถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิ อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความแข็งแรง ปลอดภัยของเขื่อน จึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเขื่อนวชิราลงกรณ และเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.