เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าคณะจ.ศรีสะเกษ ถือฤกษ์วันวิสาขบูชา เททองหล่อหลวงพ่อโตจำลอง หารายได้สมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมพระอารามหลวงพ่อโต


4 มิ.ย. 2566, 14:41เจ้าคณะจ.ศรีสะเกษ ถือฤกษ์วันวิสาขบูชา เททองหล่อหลวงพ่อโตจำลอง หารายได้สมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมพระอารามหลวงพ่อโต
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม ต.เมืองเหนือ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษ  นายสำรวย  เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย และ  น.ส.ชนมณัฐ  รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อโตจำลอง "เสกกายให้ศักดิ์สิทธิ์ เสกลิตให้เป็นกุศล เสกมงคลให้ชีวิต" เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป นั่งประจำอาสนะประกอบพิธีทางศาสนา  ต่อมา ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตตรัย ศาสนพิธีกร นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล  ประธานสงฆ์ให้ศีล ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร จบแล้ว ประธานพิธี และผู้มีเกียรติถวายกัปปิยภัณฑ์ปัจจัย/ไทยธรรม ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้น เป็นการประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโตจำลอง 9 นิ้ว 9 องค์ โดยพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จนแล้วเสร็จพิธี  โดยมี คณะสงฆ์  หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด   และพุทธศาสนิกชนพากันนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีจำนวนมากพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อโตจำลอง "เสกกายให้ศักดิ์สิทธิ์ เสกลิตให้เป็นกุศล เสกมงคลให้ชีวิต"ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหาเงินรายได้มาสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมพระวิหารหลวงพ่อโต เนื่องจากว่าพระวิหารหลวงพ่อโตก่อสร้างมานานแล้วทำให้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อีกทั้งเพื่อต้องการหารายได้ไปทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระวิหารหลวงพ่อโตและรอบวัดมหาพุทธารามแห่งนี้  ให้มีสภาพที่ดีและสวยงามเช่นเดิม เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และชาวพุทธที่มาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก โดยพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเช่าบูชาหลวงพ่อโตจำลองไปบูชากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  พระผดุงเกียรติ ผลกิตติโก โทร.094-2866317  พระครูสังฆรักษ์  สัญชาติ ฐิปสาโท โทร. 088-0481252 และพระมหานครินทร์ กิตตเมธี โทร. 087-6452011 จองที่ไหนรับพระที่นั่นRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.