เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)หลวงพุฒนำคณะสงฆ์-ชาวพุทธเวียนเทียนตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา


4 มิ.ย. 2566, 14:40หลวงพุฒนำคณะสงฆ์-ชาวพุทธเวียนเทียนตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณมณฑปหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้นำคณะสงฆ์สามเณรของวัดไพรพัฒนาและพุทธศาสนิกชนในเขต ต.ไพรพัฒนาและชาวพุทธจากทั่วประเทศจำนวนมากที่พากันมากราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน  ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวงท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดมาก แต่ว่าคณะสงฆ์และชาวพุทธทุกคนที่มาร่วมพิธีต่างมีสีหน้าอิ่มบุญยิ้มแย้มแจ่มใส และพากันอุ้มลูกจูงหลานมาร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยหลวงพุฒได้นำคณะสงฆ์เดินสวดมนต์และนำคณะพุทธศาสนิกชนเวียนเทียน จำนวน 3 รอบ จากนั้น ได้นำเอาเทียนไปตั้งไว้เบื้องหน้ามณฑปหลวงปู่สรวง ต่อมาได้นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากชาวพุทธที่พากันนำเอาข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่สำเร็จรูปและขนมน้ำดื่มมาทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้เป็นจำนวนมาก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า   ขอเจริญพรพี่น้องญาติโยม พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีพวกเราควรทำความดี และในวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาฉะนั้นจึงอยากให้พี่น้องญาติโยมได้ร่วมกัน บำเพ็ญกุศล เพราะวันนี้มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเป็นวันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนิพพาน ฉะนั้นจึงขอให้พวกเราได้ยึดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ให้ทำดีทางกายทำดีทางวาจา ทำดีทางใจให้ประกอบทั้ง 3 สิ่งนี้ จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขร่มเย็น และความดีที่เราทำในวันนี้ เช่นการรักษาศีล การเจริญภาวนา นั่งสมาธิภาวนาหรือประกอบพิธีเวียนเทียนแล้วก็ทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบุญ

 

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวต่อไปว่า   ซึ่งความดีที่เราทำนี้ก็จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและได้อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป นอกจากนั้นเรายังได้ถวายเป็นพุทธะบูชา ธรรมมะบูชา สังฆบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย จึงขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านว่า ในวันวิสาขบูชานี้ก็ขอให้ทำตัวให้ดีงาม ห้ามทำบาปทั้งปวงและให้ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลธรรม จิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์ทั้ง 3 คำนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในโอกาสวันนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่ตั้งใจดีแล้วเจตนาดีแล้ว เตรียมดีแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกคนทุกท่านเทอญRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.