เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วน ช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมา จากผลกระทบพายุไซโคลนโมคา (Mocha)


1 มิ.ย. 2566, 12:26นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วน ช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมา จากผลกระทบพายุไซโคลนโมคา (Mocha)
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้มอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนเมียนมา ที่ประสบภัยจากกรณีภัยพิบัติพายุไซโคลนโมคา (Mocha) ซึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมา กรณีภัยพิบัติพายุไซโคลนโมคา (Mocha) แก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย 

ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดส่งความช่วยเหลือไปยังเมียนมาในช่วงเช้า รวมถึงสิ่งของพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนเมียนมา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ โดยสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานประกอบด้วย เต็นท์นอน ผ้าห่มนาโน ผ้าขนหนู ชุดยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานส่งมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมภาคย่างกุ้ง และผู้แทนอื่น ๆ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลเมียนมาเป็นผู้รับมอบ ณ ท่าอากาศยาน Mingaladon กรุงย่างกุ้งนอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และผู้แทนชุมชนไทยในเมียนมายังได้มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนโมคา ผ่านสภากาชาดเมียนมาด้วย ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นความช่วยเหลือชุดที่สองที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนและชุมชนไทยที่มีกิจการในเมียนมา ทั้งนี้จากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพายุไซโคลนโมคากว่า 148 ราย บาดเจ็บ 132 ราย และมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 2 แสนหลังคา (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น.) ในขณะที่องค์การสหประชาชาติคาดว่ามีประชาชนกว่า 1.6 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากไซโคลนโมคาในเมียนมาในครั้งนี้


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทย โดยกระทรวงต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติม โดยประเทศไทยมีกำหนดการจัดส่งสิ่งของที่ประกอบด้วยอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับประชาชนเมียนมาที่ประสบภัย ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันนี้ (1 มิถุนายน 2566) โดยสมาคมไทย-พม่าเพื่อมิตรภาพให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้

“นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไทยยินดีที่ได้สนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมา โดยภัยพิบัติพายุไซโคลนโมคาส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตและสิ่งปลูกสร้างในเมียนมา และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนของไทย ทั้งในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศด้วยมิตรไมตรีในยามที่รับความเดือดร้อน” นายอนุชาฯ กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.