เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สกัดโรคไข้เลือดออก


26 พ.ค. 2566, 14:30กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สกัดโรคไข้เลือดออก
วันนี้ ( 26 พ.ค.66 ) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก จากรายงานในปี 2566 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสัปดาห์ที่ 19 ของปี พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 15,399 ราย เพิ่มขึ้น 5.4 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (ปี 2565) ทั้งยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกยืนยันแล้ว 13 ราย

กรมควบคุมโรค ให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ และเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค ซึ่งได้เปิดศูนย์ฯ ไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดำเนินการไปพร้อมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ระบาด เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากส่วนอื่นๆ เข้ามาจัดการป้องกันควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ได้มอบข้อสั่งการเพื่อเร่งรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ดำเนินการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับ อสม. กว่าล้านคนทั่วประเทศ ให้ช่วยมาเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายให้หมดไปจากพื้นที่ตนเอง

ข้อมูลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังตามสถานที่ต่างๆ พบว่า วัด ยังเป็นสถานที่ที่พบลูกน้ำสูงสุดร้อยละ 64.6 รองลงมาคือ โรงเรียน สถานที่ราชการ และโรงงาน

ด้านนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝนที่ตกลงมาจะไปเพิ่มปริมาณแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นการป้องกันควบคุมโรคให้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินมาตรการทั้งในมิติของคน เชื้อโรค ยุงพาหะ โดยใช้หลายวิธีการร่วมกัน พร้อมฝากประชาชนว่าหากมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต้องรีบไปพบแพทย์ ไม่ซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด เพราะมีผลทำให้เลือดออกง่าย ยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.