เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ก้าวไกลสิงห์บุรี" ยื่นร้อง กกต. ตรวจสอบบัตรเสีย ซื้อเสียง และสวมสิทธิ


22 พ.ค. 2566, 15:30"ก้าวไกลสิงห์บุรี" ยื่นร้อง กกต. ตรวจสอบบัตรเสีย  ซื้อเสียง และสวมสิทธิ

นายธีรเศรษฐ  พัฒน์วราพงษ์  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจังหวัดสิงห์บุรีเขต 1 พรรคก้าวไกลพร้อมทนายความและกองเชียร์จำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ให้ตรวจสอบความผิดปกติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่าน  ถึงความผิดปกติฝน 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก  กรณีบัตรเสียจากการเลือกตั้งทั้งจังหวัดจำนวน 6,084 ใบ จากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 131,501 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63 ของบัตรที่ใช้ไป

เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการสวมสิทธิ  ซึ่งนายธีรเศรษฐ แจ้งว่ามีหลักฐานว่ามีหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่มีการตรวจสอบบัตรประชาชนก่อน ซึ่งคนที่ใช้สิทธิอาจจะไม่ใช้ตัวจริงก็ได้

และเรื่องที่ 3 เรื่องการซื้อเสียง ซึ่งมีข่าวเป็นจำนวนมากจากประชาชนว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งแจกเงินให้กับประชาชนไปเลือกตั้งหัวละ 300 บาท

โดยนายธีรเศรษฐ  พัฒน์วราพงษ์  บอกว่าในการยื่นเรื่องเป็นการยื่นเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบข้อเท็จจริงควบคู่ไปกับศูนย์ดำรงธรรม  ซึ่งผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไร ก็จะเคารพสิทธิและความเห็นของ กกต. และศูนย์ดำรงธรรม

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.