เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกท่องเที่ยว ร่วมกับขนส่งจังหวัด ติวเข้มผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานตามที่กำหนด


12 พ.ค. 2566, 19:11นายกท่องเที่ยว ร่วมกับขนส่งจังหวัด ติวเข้มผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานตามที่กำหนด
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค  ซึ่งกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่ง จ.ศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานตามที่กำหนด ให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ มีความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและส่งเสริมมาตรฐานบริการที่ดี มีความปลอดภัยสามารถสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งทำให้ประชาชนหันมานิยมใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น  โดยมี  นายสยาม  ภู่ทรัพย์สิน หน.กลุ่มวิชาการขนส่ง  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรในการอบรม และมี  นางณัฐช์กาญจณ์  ศรีกุลคร หน.ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ พร้อมด้วย  น.ส.จิราณี   บุตรภักดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ นายอนุชาติ  ทุ้มกลาง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานขนส่ง จ.ศรีสะเกษ  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านการขนส่งให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะพากันมาท่องเที่ยวชิมผลไม้และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในช่วงงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2566 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ และงานเทศกาลผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟที่ อ.กันทรลักษ์ ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย. 66 เช่นเดียวกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรนำโดย ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ  บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างสำนึกที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ Servive mind  “   “การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการในสังคมยุคปัจจุบัน” และ นายอธิวัฒน์   คุโณปการ  ผอ.สนง. คปภ.จ.ศรีสะเกษ  บรรยายหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วม จำนวน 50 รายดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้เน้นให้ความรู้ด้านการบริการให้ประทับใจให้ผู้ใช้บริการอยากมาใช้บริการซ้ำ ให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีไม่ขูดรีดราคาผู้โดยสาร  และจากการบรรยายได้รับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการขนส่งหลังสถานการณ์โควิด จึงคิดที่จะช่วยเหลือเจ้าของรถโดยสาร  ได้แนะนำให้จัดเส้นทางท่องเที่ยว  เริ่มจากสถานีรถไฟไปตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ   เช่นไปไหว้พระที่วัดมหาพุทธาราม  ขอพรกราบพระที่วัดพระธาตุเรืองรอง  และอาจทำเส้นทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างอำเภอ เช่น ไปกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา เที่ยวชมจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาที่ช่องสะงำ ชมความสวยงามของจุดชมวิวผาพญากูปรี  และชมผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยอาศัยรถโดยสารประจำทางเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัว เพราะ จ.ศรีสะเกษ กำลังจะเข้าสู่ฤดูการชิมทุเรียนในสวน ซึ่งเริ่มมีผลผลิตตั้งแต่เดือนนี้แล้ว   และเป็นการให้โอกาสผู้ประกอบการที่มีรถว่างจะได้จัดนำเที่ยวโดยไม่ต้องให้รถจอดทิ้งเสียเวลาเปล่าRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.