เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯโคราช สั่งการด่วน !! "งดเผาอ้อยทั้งจังหวัด"  ควบคุมมลพิษ  จาก ฝุ่น PM 2.5 


2 ต.ค. 2562, 11:51ผู้ว่าฯโคราช สั่งการด่วน !! "งดเผาอ้อยทั้งจังหวัด"  ควบคุมมลพิษ  จาก ฝุ่น PM 2.5 
 

 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมกับนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ เพื่อวางมาตรการและการป้องกันการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงการรับมือกับสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงปีที่ผ่านมาค่าฝุ่นละอองที่วัดได้อาจจะมีค่าที่เกินกว่าที่กำหนด แต่สถานการณ์นั้นไม่รุนแรงเหมือนในอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานหรือที่ กทม. 

ซึ่งได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำ 6 มาตรการหลัก มาใช้ในการป้องกันการเกิดเกินฝุ่นละออง อาทิ การบังคับใช้กฎหมายเรื่องรถควันดำ การควบคุมการก่อสร้างต่างๆ และการเผาไหม้ ต้องเข้มงวดขึ้น รวมทั้งการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะสร้างมลพิษฝุ่นละออง ซึ่งมี อยู่จำนวน 60 แห่ง ที่ทางจังหวัดได้ขึ้นบัญชีไว้ ว่าล่อแหลมต่อการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งนี้กรมมลพิษได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งจะทำให้รู้ผลที่ชัดเจนว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ โดยกำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดติดตามผลการวัดค่า PM2.5 จากเครื่องวัดอย่างใกล้ชิดและให้มีการรายงานสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน

อย่างไรก็ตามได้กำชับไปทางอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตร ยุติการเผาอ้อย ตอซังข้าว เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

 Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.