เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เผยภาพ "เสือไฟ สมเสร็จ" สัตว์ป่าหายาก ที่ขสป.อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ฯ


31 มี.ค. 2566, 17:08เผยภาพ "เสือไฟ สมเสร็จ" สัตว์ป่าหายาก ที่ขสป.อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ฯ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) โพสต์ข้อความ ระบุ "เปิดหน้าเพจมาทีไรก็มีแต่พื้นที่ถูกบุกรุก ชวนให้หดหู่ใจ วันนี้เลยนำภาพความภูมิใจ ที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการทำงาน เพื่อที่จะรักษาผืนป่าแห่งนี้เอาไว้มาให้ชมกันครับ"

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการพัฒนาระบบลาดตระเวนให้ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า “ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)” ซึ่งใช้ระบบฐานข้อมูล ชื่อว่า สมาร์ท SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) มีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลและเทคโนโลยีดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และมีความภูมิใจในหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ป่า เป้าหมายสูงสุดของระบบนี้คือ เพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีค่าและใกล้สูญพันธุ์เหล่านั้นรอดพ้นจากความโลภและความไม่ใส่ใจของมนุษย์ที่ยังมีอยู่ไม่น้อยในสังคม และให้โอกาสแก่สัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำหน้าที่ดำรงรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมโดยรวมสืบต่อไป

พื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม ฯ ได้มีการนำระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าและลดการบุกรุกทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่ได้ผลดียิ่ง ส่งผลทำให้จำนวนของสัตว์ป่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นผลมาจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol ) ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

นอกจากนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม ฯ ยังแสดงความขอบคุณกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งมูลนิธิฟรีแลนด์ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการสำรวจสัตว์ป่า และกองร้อยทหารพรานที่ 1407 ที่สนับสนุนกำลังพลในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง

คำที่เกี่ยวข้อง : #เสือไฟ   #สมเสร็จ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.