เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.เผยหนุนดับไฟป่านครนายก ทั้งภาคพื้นดิน-อากาศ ขอทุกภาคส่วนร่วมลดฝุ่น PM2.5


31 มี.ค. 2566, 15:35ปภ.เผยหนุนดับไฟป่านครนายก ทั้งภาคพื้นดิน-อากาศ ขอทุกภาคส่วนร่วมลดฝุ่น PM2.5
วันนี้ ( 31 มี.ค.66 ) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงแผนปฏิบัติการของ ปภ. เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM2.5 ว่า ปภ. จะช่วยสนับสนุนตามที่จังหวัดร้องขอความช่วยเหลือตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกการช่วยจังหวัดจัดการต้นเหตุของการเกิดไฟป่าด้วยการส่งเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยดับไฟป่าสนับสนุนทางภาคพื้นดิน และส่วนที่ 2 การใช้อากาศยานบินหรือเฮลิคอปเตอร์ KA 32 ช่วยเหลือในพื้นที่

ขณะนี้จากที่พื้นที่ภาคเหนือเกิดสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่เกินเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้เข้าไปช่วยเหลือตามที่จังหวัดร้องขอ เช่น ใช้เครื่องพ่นละอองฝอยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ รวมถึงยังได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งมีทั้งการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น ปภ. ได้เตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าหน้าแล้งด้วยการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินสถานการณ์ความแห้งแล้งของพื้นที่ที่อาจเกิดไฟป่าและฝุ่น PM2.5 การกำหนดระยะเวลาห้ามเผา

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้ประสบผลสำเร็จจะต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคการก่อสร้าง ที่ต้องร่วมกันลดการเกิดฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่ต้นทาง เช่น ลดการเผาและใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.