เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้การค่ายจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมเด็กกำพร้า พร้อมมอบสิ่งของเนื่องในห้วงเดือนรอมฏอนของชาวไทยมุสลิม


31 มี.ค. 2566, 15:23ผู้การค่ายจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมเด็กกำพร้า พร้อมมอบสิ่งของเนื่องในห้วงเดือนรอมฏอนของชาวไทยมุสลิม
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมกับมอบสิ่งของสำหรับใช้ในการละศีลอดให้กับ ผู้ปกครองเด็ก และเด็กกำพร้า บ้านเด็กกำพร้าดารุลอีมาน ในห้วงเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า บ้านเด็กกำพร้าดารุลอีมาน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

 

 

 โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองเด็ก และเด็กกำพร้า ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.น ย.ภต. ได้กล่าวแสดงความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ ขอให้ทุกเด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนอันประเสริฐนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เป็นคนดีของสังคม และอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า มีเด็กและเยาวชนชายในอุปการะ จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ คน ซึ่งส่วนใหญ่กำพร้าบิดา และกำลังศึกษาอยู่ในระดับ อนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี

 

 

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.