เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เผยผลตรวจ "อาหาร-น้ำ-สินค้าเกษตร" พื้นที่ปราจีนบุรี ไม่พบสารซีเซียม-137


30 มี.ค. 2566, 17:17เผยผลตรวจ "อาหาร-น้ำ-สินค้าเกษตร" พื้นที่ปราจีนบุรี ไม่พบสารซีเซียม-137
วันนี้ ( 30 มี.ค.66 ) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีสารกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 หายจากบริษัทผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดปราจีนบุรี และถูกส่งไปยังจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะล่าสุดชาวสวนผลไม้ พ่อค้าและแม่ค้า เริ่มถูกทยอยยกเลิกออเดอร์ผลไม้ 

เนื่องจากประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารซีเซียม-137 ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกรมอนามัยได้ลงพื้นที่โดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างตัวอย่างดิน อาหาร น้ำ ผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณโดยรอบและนำส่งตรวจโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลการตรวจ จำนวนกว่า 20 ตัวอย่าง ด้วยการตรวจวัดระดับ Radioisotope Cs137 โดยใช้ Gamma Spectrometry, Reference : In-House Method Base  ทั้งในดิน อาหาร น้ำ และผลผลิตทางการเกษตร บริเวณโดยรอบของพื้นที่ และในตลาดสด ช่วงรัศมี 100 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร ในจังหวัดปราจีนบุรี ไม่พบสารปนเปื้อนซีเซียม-137 ในอาหารและน้ำทุกชนิด กรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนมั่นใจและสามารถนำอาหารและน้ำในพื้นที่ดังกล่าวมาอุปโภค บริโภคได้ตามปกติ 

สำหรับการเฝ้าระวังตนเอง ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ถ่ายเหลวมากกว่า 2 ครั้ง หรือผิวหนังอักเสบ แดง สามารถเข้ารับการรักษาเพื่อประเมินอาการตามสิทธิ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.