เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เร่งระดมฉีดพ่นละอองน้ำ สร้างความชุ่มชื้น-ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก


28 มี.ค. 2566, 18:47เร่งระดมฉีดพ่นละอองน้ำ  สร้างความชุ่มชื้น-ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เทศบาลเมืองน่านโดยนายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้มอบหมายให้นายปกฤษณ์  คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเอกฉันท์  มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ที่ได้นำรถบรรทุกน้ำ เร่งระดมฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ที่เกินค่ามาตรฐานบนถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านและในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า ตามที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ได้เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองน่าน เช้าวันนี้(28/3/66) อ่านค่าได้ 251 AQI และมีสัญลักษณ์สีแดงสามวันติดต่อกันซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น ทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดน่าน พ.ศ. 2565-2566 โดยนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านจึงได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง และเพื่อเป็นการบรรเทาและลดผลกระทบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ที่เกินค่ามาตรฐาน เทศบาลเมืองน่านจึงได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน นำรถบรรทุกน้ำ เร่งระดมฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ดังกล่าวจนกว่าสภานการณ์จะคลี่คลายลง

คำที่เกี่ยวข้อง : #น่าน   #เทศบาลเมืองน่าน   #PM 2.5  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.