เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ลงชุมพร ตามโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยยางพารา


27 มี.ค. 2566, 14:14ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ลงชุมพร ตามโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยยางพารา
วันนี้ (27 มีค. 66) เวลา 9.30 น ณที่โรงแรมลอฟท์ มาเนีย อ.เมือง จ.ชุมพร ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้กำหนดให้จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดเป้าหมายการ จัดอบรมโครงการ “1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยยางพารา” โดยมี นางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ขอต้อนรับและขอบคุณ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและคณะ ที่ได้จัดอบรมความรู้ด้านประกันภัย ตลอดจนวิทยากรทุกท่าน ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านประกันภัย เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการเติมเต็มในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดชุมพร จึงได้จัดโครงการ “1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยยางพารา” อันจะเป็นการส่งเสริมความรู้และความต้องการของพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง

ทางด้าน ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า จังหวัดชุมพร เป็นเมืองเศรษฐกิจเพราะมีพื้นที่ทำการเกษตรที่หลากหลาย และยังเป็นจังหวัดที่มีการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก(จากข้อมูลในปัจจุบัน) ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. อันจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทางอ้อม อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ที่อาจจะมีสาเหตุที่คาดไม่ถึงจากภัยพิบัติต่างๆ อันจะส่งผลกระทบแก่ผลผลิตของเกษตรเช่น ภัยธรรมชาติอันจะสางความเสียหายของการผลิตเป็นต้น

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงในกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการปิดบริษัทประกันภัยก่อนหน้านี้ว่า “สำหรับประชาชนที่รอเงินจากการชดเชยเบี้ยประกัน ที่ใช้เงินจากกองทุนประกันภัยเป็นผู้จ่ายคืนให้ แต่เนื่องจากมีลูกค้ามาก จึงต้องทยอยจ่ายและต้องใช้เวลา เพราะในบางช่วงเงินของกองทุนฯ อาจจะไม่มีสภาพคล่อง และในบางกรณีลูกค้าบางรายก็ต้องมีการยืนยันเป็นเอกสารลูกค้าผู้เอาประกันจริง ซึ่งกองทุนก็จะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ประชาชนแต่คงต้องใช้เวลา

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.