เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ภาคเหนือ" อ่วม ! ค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 23 พื้นที่ พุ่งสูง 354 มคก./ลบ.ม.


25 มี.ค. 2566, 10:59"ภาคเหนือ" อ่วม ! ค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 23 พื้นที่ พุ่งสูง 354 มคก./ลบ.ม.
วันที่ 25 มีนาคม 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ  จ.เชียงราย  จ.เชียงใหม่  จ.น่าน  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.เพชรบูรณ์  จ.อุทัยธานี  จ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  จ.เลย  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู และ จ. มุกดาหาร 

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25 - 354 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 33 - 126 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 - 42 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 24 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 22 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15 - 54 มคก./ลบ.ม.คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKKRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.