เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สธ.กาญจน์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรอบรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์


22 มี.ค. 2566, 16:44สธ.กาญจน์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรอบรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานโสตฯ) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรอบรู้เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์” จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ ความเข้าใจ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ สนับสนุนการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สมุนไพรควบคุม ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม/ตำรับยาหมอพื้นบ้าน ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน มีความรอบรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง สามารถเผยแพร่สู่ประชาชน สื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี สื่อมวลชน จิตอาสา เครือข่ายชุมชน ตัวแทน อสม.ในชุมชนเขตเมือง ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสื่อสารสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร “ชุดความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.