เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ว่าฯ สุรินทร์" เปิดงานบุญประเพณีขึ้นเขาสวายไหว้เก้าสิ่งศักดิ์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 ชาวสุรินทร์ นับพันคนเดินขึ้นเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์


22 มี.ค. 2566, 15:20"ผู้ว่าฯ สุรินทร์" เปิดงานบุญประเพณีขึ้นเขาสวายไหว้เก้าสิ่งศักดิ์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 ชาวสุรินทร์ นับพันคนเดินขึ้นเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
วันนี้ (22 มี.ค.2566)เวลา 10.00น. ที่วนอุทยานพนมสวาย ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณี ขึ้นเขาสวาย หรือวนอุทยานพนมสวาย โดยมี นางนัทธมน ศิริวัฒนวานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน่้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานงาน ก่อนเดินเดินขึ้นพนมสวาย มีการบวงสรวงพนมสวาย ด้วย อาการคาวหวาน เครื่องดื่ม ผลไม้ ขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สาวงามตัวแทนกลุ่ม 3 ชาติพันธุ์ เขมร กูย และลาว การแสดงศิลปวัฒนธรรม และประชาชนที่ศรัทธา การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวาย ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อกราบไหว้เก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล อัฐิอดีตเจ้าเมืองสุรินทร์ พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน ปราสาทหินพนมสวาย ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ ซึ่งปีนี้ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และอบต.นาบัว จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 แม้ว่าว่าสภาพอากาศร้อนระอุ ถึง 38 องสาเซนเชียส เแต่ประชาชนที่เดินทางมี ไม่ย้อท่อแต่อย่างใด

   
 


สำหรับเขาสวาย เขาสวาย หรือ พนมสวาย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวาย ในพื้นที่ตำบลนาบัวและตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 22 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ติดต่อกัน รอบ ๆ บริเวณ มีเวิ้งน้ำใหญ่ ทิวทัศน์สวยงาม มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มียอดเขาที่สำคัญ 3 ยอด ยอดที่ 1 เรียกว่า ยอดเขาชาย(พนมเปร๊าะ) สูง 220 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรทรมงคลและระฆังมหากุศล 1,080 ใบ จาก 1,080 วัด ยอดที่ 2 เรียกว่ายอดเขาหญิง(พนมสรัย) สูง 210 เมตร เป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม ยอดเขาที่ 3 เรียกว่า เขาคอก (พนมกรอล) สูง 150 เมตร เป็นที่ตั้งศาลาอัฐฐะมุข ซึ่งเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ในปีนี้ นายพิจิต บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันที่จะบูรณะซ่อมและลงสีพระพุทธสุรินทรทรมงคล ใหม่ เพราะสีเดิมสีขาวได้จืดและจางลงเป็นอย่างมาก กำลังอยู่ในช่วงรับฟังความเห็นของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ว่าต้องบูรณะองค์พระใหญ่ด้วยสีอะไร ส่วนราวบันไดระฆัง 1,080 ได้ลงสีใหม่ด้วยสีเหลืองสวยงาม

 

งานบุญประเพณีขึ้นเขาสวายหรือวนอุทยานพนมสวาย เป็นประเพณีของชาวสุรินทร์ ปฏิบัติติดต่อกันมาแต่โบราณ โดยการเดินขึ้นเขาสวาย เพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 สถานที่ และเคาะระฆัง 1,080 ใบ ซึ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ที่เดินทางมาขึ้นเขาพนมสวายกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเองและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน การประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง ตลอดไป  

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.