เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกรัชกาลที่ 3


22 มี.ค. 2566, 14:56ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกรัชกาลที่ 3
วันนี้ 22 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหิน-เขาสูง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3   พร้อมด้วย  นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นางวิมลทิพย์ เวียงสิมมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

ทั้งนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   จากนั้นได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้นได้กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง  จากนั้น ประชาชนจิตอาสา จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน  ประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน  ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม   โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.