เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)แชมป์ 6 ปีซ้อน! "ฟินแลนด์" ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ส่วนไทยอันดับ 60


21 มี.ค. 2566, 16:41แชมป์ 6 ปีซ้อน! "ฟินแลนด์" ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ส่วนไทยอันดับ 60
ทางเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDSN) ในสังกัดสหประชาชาติ จะมีการเผยแพร่ การจัดอันดับความสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยรวบรวมข้อมูลหลาย ตามตัวชี้วัด 6 อย่าง ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม รายได้ต่อหัวประชากร สุขภาพ เสรีภาพ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปราศจากคอร์รัปชั่น

ผลการจัดอันดับปีนี้  ประเทศฟินแลนด์ ครองอันดับ 1 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตามมาด้วย ประเทศเดนมาร์ก และประเทศไอซ์แลนด์ ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด 5 อันดับจากท้าย ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน , ประเทศเลบานอน , ประเทศเซียร์ราลีโอน , ประเทศซิมบับเว และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอัลโตในฟินแลนด์กล่าวว่า สาเหตุที่ฟินแลนด์ครองแชมป์นั้น มาจากหลายปัจจัย เช่น ระบบสวัสดิการช่วยให้พลเมืองรู้สึกว่าได้รับการดูแล

ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 60 จากทั้งหมด 137 ประเทศ ด้วยคะแนน 5.843 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ถือว่าเป็นคะแนนที่น้อยที่สุด เท่ากับปี 2012 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการจัดทำรายงาน

 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ฟินแลนด์   #ครองแชมป์  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.