เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เกษตรกรชาวสวน นำเครื่องสูบน้ำรดสวนมะนาว ที่กำลังแห้งเฉาตาย จากลำห้วย สู่ลำเหมืองชลประทาน


21 มี.ค. 2566, 14:05เกษตรกรชาวสวน นำเครื่องสูบน้ำรดสวนมะนาว ที่กำลังแห้งเฉาตาย จากลำห้วย สู่ลำเหมืองชลประทาน
ที่สวนของเกษตรกร ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว  จังหวัดน่าน   เกษตรกรชาวสวน นำเครื่องสูบน้ำ  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากลำห้วย สูบลงเหมืองชลประทานที่แห้งขอด ไหลผ่านลำเหมือง พร้อมกั้นน้ำ เพื่อสูบน้ำรดสวนมะนาวที่ปลูกไว้ หลังจากฝนตกทิ้งช่วงมาหลายเดือน ทำให้บ่อเลี้ยงปลา แห้งขอด  และสวนมะนาวที่ปลูกไว้ ได้ขาดน้ำ กำลังแห้งเฉาตาย    

ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน ย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม เกิดความแห้งแล้งขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง และทางจังหวัดได้ให้ในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง อบต.และอปท.ต่างๆ ออกสำรวจ แหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ที่ได้รับผลกระทบ ต่อไป


เกษตรกรชาวสวน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสระน้ำของตนเองได้แห้งขอดลงมานานกว่า 1 เดือนแล้ว และทำให้ในช่วงนี้สระน้ำของชาวบ้านที่ขุดเก็บกักไว้ในการใช้ทำการเกษตร ปัจจุบันน้ำในสระได้แห้งขอดลง  และอาจจะไม่เพียงพอต่อภัยแล้งในปีนี้  หากไม่มีฝนตกลงมาช่วยและปัจจุบันส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก  ทำให้ต้นมะนาว ที่กำลังออกดอก ใบร่วงหล่น และผลมะนาวร่วงหล่นเสียหายเป็นจำนวนมาก เพราะขาดน้ำ โดยทำการปลูกมะนาวไว้ในพื้นที่เกือบ 1 งาน และมะนาวที่กำลังออกดอก ใบเหี่ยวเฉา และดอกเริ่มร่วงหล่น เบื้องต้นตนเองได้มีการแก้ปัญหา โดยการซื้อน้ำมัน มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากลำห้วย สูบลงเหมืองชลประทาน อีกทอด  ทั้งนี้เนื่องจากฝนฟ้าตกขาดช่วงมาหลายเดือน ทำให้น้ำในบ่อที่ขุดไว้แห้งขอด  ทำให้สวนมะนาวเกิดความแห้งแล้ง และแห้งเฉาอย่างที่เห็น


ส่วนในพื้นลำน้ำฝายสมุน ขณะนี้ น้ำ ได้ลดระดับ ลงเหลือ เหลือมาณ 30-40 เช็นติเมตร ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ร่วมกัน สร้างผนักกั้นให้น้ำเข้าลำเหมือง เนื่องจากน้ำได้ไหลเข้าสู่ลำเหมือง เพียงนิดเดียว โดยทางชลประทาน่าน  ได้ให้เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามลำห้วย ที่มีแห่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือ้กษตรกร เพื่อช่วยแบ่งเบา ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของเกษตรกร    โดยทางด้าน  นายวรชัย ธรกันต์ธัช หัวโครงการพระราชดำริ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  และนายจักริน เมืองดี  หัวหน้าฝ่าบส่งน้ำและบำรุงรักษา 1  โครงการชลประทานน่านกล่าวว่า   ตามนโยบาย ของ นายไพโรจน์  วงค์สูง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ที่ให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อม เพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดย จัดเครื่องสูบน้ำ ไว้ทุกพื้นที่ หากประชาชน ได้ร้องขอ มาจะเข้าดำเนินการช่วยเหลือ ในการสูบน้ำ  ในช่วงฤดูแล้งนี้ ได้อย่างทั่วถึง หากมีการร้องขอมา .ในการแก้ปัญหาภัยแล้งนี้จนถึงเข้าฤดูฝน

คำที่เกี่ยวข้อง : #น่าน   #ภัยแล้ง   #น้ำแห้ง   #เกษตกร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.