เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่า ฯ น่าน ชวนไหว้พระ 4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ คู่เมืองนันทบุรี ศรีนครน่าน  เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ


20 มี.ค. 2566, 11:25ผู้ว่า ฯ น่าน ชวนไหว้พระ 4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ คู่เมืองนันทบุรี ศรีนครน่าน  เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ
นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน นำส่วนราชการ พร้อมด้วย พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  และ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  และ นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และเครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยว   ชมรมมัคคุเทศก์น่าน  สื่อมวลชนจังหวัดน่าน   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม นวัตกรรมเชิงพุทธเปิดตำนานแหล่งเรียนรู้  พระพุทธศาสนาในดินแดนนันทบุรีศรีนครน่าน   ที่ทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะสงฆ์ จ.น่าน  จัดขึ้น เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา พัฒนา รักษา สืบสานสิ่งที่มีให้เกิดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมเชิงพุทธในมิติทางศาสนา ควบคู่ไปกับการกระตุ้นท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม ตามรอยศรัทธา เส้นทางนำเที่ยว เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ  4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ คู่เมืองนันทบุรี ศรีนครน่าน   โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสร้างมงคลชีวิตตลอดปีเถาะ

ซึ่งกิจกรรม 4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ   คู่เมืองนันทบุรี ศรีนครน่าน  ประกอบด้วยเส้นทางศรัทธา จำนวน 3 เส้นทาง 16 วัด   โดยเส้นทางที่ 1. เส้นทาง 4 ครูบา ประกอบด้วยวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 แห่ง  ได้แก่ วัดดอนตัน ,วัดก๋ง,วัดแสงดาว และวัดนาเหลืองใน    เส้นทางที่ 2. เส้นทาง 5 พระเจ้า  ประกอบด้วย พระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล  พระพุทธนันทบุรีไพรีพินาศ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  พระเจ้าฟ้า วัดพญาวัด  พระพุทธมิ่งเมือง วัดมิ่งเมือง และ พระพุทธนันทมหามุนี  วัดพญาภู    และเส้นทางที่ 3. เส้นทาง 9 พระธาตุ มงคลนันทบุรี   ประกอบด้วย พระธาตุช้างค้ำ  พระธาตุกู่คำ  พระธาตุวัดเข้าน้อย พระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุดอยแยงแสงจันทร์นันทบุรี  พระธาตุเจ้าพญาภู พระธาตุจามเทวี  พระธาตุเบ็งสกัด  และ พระธาตุรัตนมงคลแก้วดวงดี   ทั้งนี้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับวัตถุมหามงคลนันทบุรี ที่ผ่านการพุทธาภิเษก โดยพระภิกษุสงฆ์ 120 รูป  เพื่อความเป็นสิริมงคล  

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า  จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ  ทั้งวัดเก่าแก่ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ผ่านตำนานเรื่องเล่า และศิลปะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามจำนวนมาก   ขอเชิญชวนทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยศรัทธา เส้นทางนำเที่ยว เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ  ซึ่งนอกจากการทำบุญ  ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ตลอดการเดินทาง 3 เส้นทาง 4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ   คู่เมืองนันทบุรี ศรีนครน่าน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ    ร้านอาหารอร่อยตลอดเส้นทาง   ได้ทั้งทำบุญ และยังการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดียิ่งอีกด้วย

คำที่เกี่ยวข้อง : #น่าน   #ไหว้พระ 9 วัด   #เที่ยวน่าน  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.