เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)3 สิ่งที่ต้องศึกษาให้ดี เพื่อขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินได้ผ่านฉลุย


14 มี.ค. 2566, 14:173 สิ่งที่ต้องศึกษาให้ดี เพื่อขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินได้ผ่านฉลุย
หากคุณมีที่ดินอยู่ในมือของตนเอง แล้วต้องการที่จะเปลี่ยนที่ดินเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ไว้พร้อมใช้งานในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินหมุนเวียนในธุรกิจ ปลดภาระหนี้สิน สร้างอาชีพ ต่อยอดกิจการ ต่อเติมบ้าน หรือทำตามความฝันต่าง ๆ การขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุด 

แล้วจะขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินให้ผ่านได้อย่างไร? เรามี 3 สิ่งที่ต้องศึกษาให้ดี เพื่อที่จะได้ขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินได้ผ่านฉลุย มาแนะนำ สามารถอ่านแล้วไปทำตามได้เลย!1. ศึกษารายละเอียดสินเชื่อที่ดินแลกเงินที่ต้องการทำให้ดี

สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือ ศึกษารายละเอียดของสินเชื่อที่ดินแลกเงินที่ต้องการทำให้ดี เพราะสินเชื่อของแต่ละเจ้าจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยสิ่งที่จะต้องดูหลัก ๆ มีดังนี้

- กรรมสิทธิ์ของที่ดิน : บางสินเชื่อจะกำหนดให้ต้องใช้ที่ดินที่มีสถานะปลอดภาระเท่านั้น แต่บางสินเชื่อก็สามารถใช้ที่ดินที่ติดอยู่กับธนาคารอื่น มาใช้ในการยื่นกู้ได้

- วงเงินที่สามารถกู้ได้ : บางสินเชื่อจะมีการกำหนดวงเงินที่สามารถกู้ได้อย่างชัดเจน เช่น สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ในขณะที่บางสินเชื่อจะให้สามารถกู้ได้ไม่เกิน 80 - 90% ของราคาประเมินที่ดิน ซึ่งคุณจะต้องเลือกสินเชื่อที่ตอบโจทย์เป้าหมายของตนเอง

- อัตราค่าดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อน : เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ และจะต้องประเมินให้ดีว่าสามารถผ่อนชำระในเงื่อนไข หรือระยะเวลาที่กำหนดไหวไหม ไม่อย่างนั้นก็อาจทำให้สูญเสียที่ดิน และเครดิตการเงินของตัวเองได้


2. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อที่ดินแลกเงิน

หากคุณหาสินเชื่อที่ดินแลกเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้แล้ว สิ่งต่อไปที่จะต้องเตรียมให้พร้อมก็คือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นกู้ เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดขัดเวลาที่ไปพบกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะต้องใช้เอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบทะเบียนสมรส และสำเนา ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ / ภ.ง.ด.90)
- เอกสารรับรองรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน หรือรายงานการเดินบัญชี (Statement)
- เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงินต่าง ๆ เช่น บัญชีเงินออม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
- สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด

3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการทำสินเชื่อที่ดินแลกเงินให้พร้อม

นอกจากเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมแล้ว การขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินก็จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ซึ่งคุณจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะไปยื่นกู้ ไม่อย่างนั้นก็อาจทำให้ไม่สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้ ยกตัวอย่าง เช่น

- ค่าอากรแสตมป์ 
- ค่าธรรมเนียมจดจำนอง
- ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

สำหรับใครที่อยากทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน แนะนำให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันให้ชัดเจน เพราะแต่ละเจ้าจะมีค่าบริการ หรือโปรโมชันที่แตกต่างกัน บางสินเชื่ออาจจะฟรีค่าประเมินหลักประกัน หรือค่าธรรมการจัดการสินเชื่อก็ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ  3 สิ่งที่ต้องศึกษาให้ดีก่อนขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินที่เรานำมาฝากในบทความนี้ จะเห็นได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้เลย ไม่อย่างนั้นก็อาจทำให้การขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินมีปัญหา หรือได้สินเชื่อที่ดินแลกเงินที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ และส่วนใครที่กำลังจะขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินเร็ว ๆ นี้ อย่าลืมทำตาม 3 ข้อที่เราแนะนำไป รับรองว่าการขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินผ่านฉลุยแน่นอน!


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.