เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)น่านแล้งแล้ว! เกษตรกรตระเวนหาแหล่งน้ำ หลังปีนี้ภัยแล้งมาเร็ว ฝนไม่ตก


8 มี.ค. 2566, 18:38น่านแล้งแล้ว! เกษตรกรตระเวนหาแหล่งน้ำ หลังปีนี้ภัยแล้งมาเร็ว ฝนไม่ตก
                        จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วง เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ได้พากันตระเวนหาแหล่งน้ำตามลำห้วย  และสระบ่อปลา โดยนำเครื่องสูบน้ำติดตั้ง  เพื่อสูบน้ำลงแปลงหล่อเลี้ยงแปลงข้าวโพด แปลงถั่วลิสง และพืชพักต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ และกำลังเหี่ยวเฉา     โดย นายจวน  นางแสงแก้ว ได้จ้างเครื่องสูบน้ำมาสูบยังสระบ่อปลา ของญาติ  เพื่อสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงแปลงข้าวโพด และแปลงถั่วลิสงที่กำลังแห้ง เห็นรอยแยกของดิน  เพื่อสูบน้ำมาหล่อเลี้ยงข้าวโพดและแปลงสวนถั่ว หลังจากฝนตกขาดช่วงมาหลายเดือน   ทำให้ในช่วงนี้ตามลำห้วยและสระน้ำของชาวบ้านที่ขุดเก็บกักไว้ในการทำการเกษตร ปัจจุบันน้ำในสระได้แห้งขอดลง และคาดว่าจะไม่มีน้ำไม่เพียงพอ หากฝนไม่ตก     

                        โดยเกษตรกรหลายราย  ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกถั่วลิสง และผู้ปลูกพืชผักสวนครัวต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวก่อนฤดูทำนา ต่างเปิดเผยว่า ได้ร่วมกันตระเวนหาแหล่งน้ำตามลำห้วยในพื้นที่แปลงนาที่ตัวเองปลูก ร่วมแรงพากันหาแหล่งน้ำ          สำหรับภัยแล้งในปีนี้มีผลกระทบตัวพวกตนเป็นอย่างมาก เนื่องจากฝนตกขาดช่วง ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ข้าวโพดและถั่วที่กำลังออกดอก ขาดน้ำมาหล่อเลี้ยง เสียหายเป็นจำนวนมาก เพราะขาดน้ำ โดยเบื้องต้นตนเองได้ร่วมกับเพื่อนบ้าน ลงขันซื้อน้ำมันมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากลำห้วย และบ่อปลา เพื่อสูบน้ำมาหล่อเลี้ยงแปลงข้าวโพดและถั่วลิสง ดังกล่าว    ทั้งนี้เนื่องจากฝนฟ้าตกขาดช่วงมาหลายเดือน เกิดความแห้งแล้ง แปลงที่ปลูกข้าวโพดและถั่วลิสง กำลังเฉา ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่านได้ขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง   โดยทางจังหวัดได้ออกสำรวจ เพื่อที่จะได้ประกาศให้หลายอำเภอทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง

                          ส่วนทางด้าน นายน้อม ปัญญาภู เกษตรกร ผู้ใช้น้ำ กล่าวว่า อยากให้ทางรัฐบาล ทางราชการได้ออกมาช่วยเหลือ โดยเฉพาะอยากได้อ่างน้ำขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

คำที่เกี่ยวข้อง : #ภัยแล้ง   #น่าน   #น้ำแล้ง  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.