เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง


6 มี.ค. 2566, 15:19อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
น่าน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 น. ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทําบุญตักบาตร(พื้นเมือง) และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และน้ำสรง ผ้าห่มพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง หรืองานขึ้นพระธาตุแช่แห้ง โดยมีนายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยพิธีเริ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จุดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จุดเทียนส่องธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ถวายเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ ผู้แทนเจ้านายลูกหลาน อดีตเจ้าผู้ครองนครนาน ถวายไทยธรรมเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ชุดที่ 2 พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระ ถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ตั้งพัดยศ เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ ประโคมฆ้อง กลอง ระฆัง นายอำเภอทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่านถวายน้ำสรงสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายผ้าไตร แต่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีถวายไทยธรรมแต่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตั้งพัดยศ อนุโมทนา จากนั้น บัณฑิตนำกล่าวคำกราบพระรัตนตรัยและกล่าวคำลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

ในการนี้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เบิกผู้แทนขบวนแห่ครัวตานเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเงินรางวัลการประกวดขบวนแห่ครัวตาน ประจำปี 2566 มอบเกียรติบัตรคนดีศรีภูเพียง ประจำปี 2566 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา บริเวณศูนย์การเรียนรู้กูเพียงโมเดล – รักษ์ป่าน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.