เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผบ.มทบ.38 นำชุดแพทย์ออกให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล


6 มี.ค. 2566, 15:16ผบ.มทบ.38 นำชุดแพทย์ออกให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
น่าน ผบ.มทบ.38 นำชุดแพทย์ออกให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และเยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง  กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  ผบ.มทบ.38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ,ชป.กร.มทบ.38 และชุดแพทย์รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ออกให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้น ณ หอประชุมหมู่บ้านห้วยเลียบ หมู่5 ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน  จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดภัย, เมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ผ้าห่มกันหนาว และกล่องยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.แม่ขะนิง จำนวน 5 ครอบครัว ที่เป็นผู้สูงอายุและทุพพลภาพ ประกอบด้วย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว , ผู้พิการทางการมองเห็น และผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ยากไร้ ไม่มีผู้ดูแล กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้สร้างความสุขความซาบซึ้งใจ ทำให้ผู้ยากไร้มีรอยยิ้มและกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.