เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชาวอำเภอสังขะ จัดงานสืบสานประเพณีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ ครั้งที่12 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม


6 ก.พ. 2566, 19:56ชาวอำเภอสังขะ จัดงานสืบสานประเพณีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ ครั้งที่12  อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีสังขะ นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธานสภาฯเทศบาลตำบลสังขะ นางสงกรานต์ โอฆะพนม ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสังขะ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 12 ตำบล ประกอบพิธีขอขวัญพระคุณข้าวโดยมีหมอพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ , รำบวงสรวง แสดงรำกระเดื่อง ,จัดจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 12 ตำบล โดยได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก มีทั้งพืชผักสวนครัว ไข่ไก่ ไข่เป็ด น้ำพริกปลาย่าง ปลาส้ม ผ้าไหมทอมือ
อำเภอสังขะเป็นดินแดนแห่งความภาคภูมิใจในภูมิประวัติ มีศาลหลักเมืองสังขะ ตลอดจนมีอนุสาวรีย์พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ เป็นที่เคารพสักการะของชาวสังขะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจตลอดจนเป็นเกียรติภูมิของชาว “สังฆะบุรี” มาช้านาน ประกอบกับอำเภอสังขะ ได้จัดให้มีพิธี ขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ (โซ็มโปรลึง เปรียกุนแมชร็อก คุมซึงเกี๊ยะ) เป็นงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลานชาวอำเภอสังขะ จึงกำหนดให้มีการจัดงานประเพณี วันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาหลักเมืองและพิธีของขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน

ในงานจัดจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 12 ตำบล โดยได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก มีทั้งพืชผักสวนครัว  ไข่ไก่ ไข่เป็ด น้ำพริกปลาย่าง  ปลาส้ม  ผ้าไหมทอมือ

 นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ  กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า การจัดงานประเพณี ขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ จัดขึ้นเป็นปีที่ 12  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ และภาคประชาชน นอกจากจะทำบุญขวัญข้าวแล้ว ก็ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรพื้นบ้าน ซึ่งมากลุ่มเกษตรกรนำสินค้าในหมู่บ้านของตนเองมาจำหน่าย และได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มจำหน่ายผ้าไหม ซึ่งได้รับความสนใจและมีคนมาเลือกซื้อผ้าไหมเป็นจำนวนมาก  ถือเป็นการสร้างเศรษกิจและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดีRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.