เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



ผู้ว่าฯ กาญจน์ ประชุมถกแก้ไขปัญหาขยะเชิงเขาทอง พร้อมรับประสาน มหาดไทย-ทบ.ปมที่ดิน ส่วน อปท.37 แห่ง


6 ก.พ. 2566, 18:14



ผู้ว่าฯ กาญจน์ ประชุมถกแก้ไขปัญหาขยะเชิงเขาทอง พร้อมรับประสาน มหาดไทย-ทบ.ปมที่ดิน ส่วน อปท.37 แห่ง




วันนี้ 6 ก.พ.66 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมมณีกาญจน์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมหารือเรื่อง ปัญหาพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ 5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายวสันต์ ภูษิตกาญจนบุรี นายกเทศตรีเมืองกาญจนบุรี นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เจ้าของท้องที่ นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก และนายก อปท.ต่างๆ รวม 37 แห่ง เข้าร่วมประชุมหารือ

 

ในที่ประชุมสรุปแก้ไขปัญหาใน 2 แนวทาง แนวทางแรก ให้ อปท.ทั้ง 37 แห่งที่ได้รับความเดือดร้อนประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมร่วมกันในการขอความอนุเคราะห์ ให้ อบจ.กาญจนบุรี นำเครื่องจักรเข้าไปกำจัดขยะ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์เรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายเช่นค่าแรงและค่าน้ำมัน และระยะเวลาดำเนินการ

 

ซึ่งที่ผ่านมานายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน เจ้าของที่ท้อง ต้องใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าจ้างเครื่องจักรรวมทั้งค่าแรงและค่าน้ำมันตกวันละประมาณ 15,000 บาท รวมที่ต้องใช้เงินส่วนตัวไปแล้วประมาณ 500,000 บาท ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เงินส่วนตัวนั้นเป็นเพราะ ปัจจุบัน อบต.แก่งเสี้ยน ไม่สามารถเบิกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ 19 ล้านบาท ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ เพราะที่ดินหมดสัญญากับหน่วยงานราชการทหารตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2565 การเบิกงบจึงติดปัญหาเรื่องที่ดินเพียงอย่างเดียว

 

จากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายข้างต้นทำให้นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน เจ้าของท้องที่ ส่งหนังสือเวียนไปถึง 37 อปท.ที่ร่วมลงนาม MOU.ระงับนำขยะมูลฝอยมากำจัดเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นมา แต่ทั้ง 37 อปท.ยังสามารถนำขยะเข้าไปกำจัดไปพลางก่อนได้ โดยให้ อปท.ทั้ง 37 แห่งร่วมกันปรับเกลี่ยพื้นที่สำหรับรองรับการทิ้งขยะ

 

ส่วนแนวทางที่สองจังหวัดกาญจนบุรี โดยร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นผู้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกองทัพบก เพื่อขอใช้พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ 5 ต.แก่งเสี้ยน ในระยะยาวต่อไป

 

ทั้งนี้ นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน เปิดเผยภายหลังว่า วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เรียก 37 อปท.เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาเรืองขยะล้นบ่อเชิงเขาทอง ซึ่งบ่อขยะเชิงเขาทองเป็นศูนย์รวมในการทิ้งขยะของจังหวัดเรา

 

ในที่ประชุม ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับปาก อปท.เอาไว้ 4 เรื่อง เรื่องแรกคือ จะติดตามหนังสือขอใช้พื้นที่ที่ท่านผู้ว่าฯลงนามผ่านไปยังมณฑลทหารบกที่ 17 (มทบ.17)ไปถึงกองพลทหารราบที่ 9 และทหารบก (ทบ.)จากนั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายในอาทิตย์หน้า

 

เรื่องที่สองคือการขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากก่อนหน้านี้ อบต.แก่งเสี้ยนได้ทำหนังสือผ่านท้องถิ่นอำเภอ ไปถึงท้องถิ่นจังหวัด จากนั้นท่านผู้ว่าได้ลงนามส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย แต่หนังสือฉบับนี้ได้ตีกลับมาแล้ว โดยกรมส่งเสริมได้แจ้งให้ อบต.แก่งเสี้ยน จัดทำแผนการจัดการบริหารขยะ ว่าในอนาคตเราจะมีแผนการจัดการปัญหาขยะอย่างไร เช่นอาจจะจัดทำแผนทำเป็นโรงงานไฟฟ้า หรือโรงงานคัดแยกขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะในระยะยาว เป็นต้น

 

เรื่องที่สามคือท่านผู้ว่าฯจะได้หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ส่งเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่ในการดำเนินการกำจัดและปรับพื้นที่รองรับขยะ โดย อปท.ทั้ง 37 แห่งหารือร่วมกันว่า ทาง อบจ.กาญจนบุรี จะเข้ามาบริหารจัดการขยะชั่วคราวได้กี่วัน เพราะทาง อบจ.จะได้เตรียมข้อมูลในการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน

 

เรื่องที่สี่ คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป โดยปัญหาในระยะ 7-8 ปี ที่ผ่านมา หลังจากที่ตนมารับตำแหน่งนายก อบต.แก่งเสี้ยนได้ประมาณ 1 ปีเศษ ซึ่งตนไม่ได้โยนความผิดให้กับใคร เพราะในช่วงที่ตนมาเป็นนายก อบต.แก่งเสี้ยนก็ได้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาขยะเชิงเขาทองอย่างสุดความสามารถและไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเลยแม้แต่น้อย แต่บางครั้งก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่พอสมควรว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาตนได้ทุ่มเททั้งแรงใจและแรงกายและนำทุนทรัพย์ส่วนตัวมาแก้ปัญหาให้จังหวัด รวมทั้งให้กับท้องถิ่นทุกท้องถิ่นได้นำขยะมาทิ้งกันได้

 

 



 


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  




Recommend News






MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.