เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)แห่ส่อง "ทะเบียนรถนายกฯ" ลงพื้นที่นครสวรรค์ หวังเสี่ยงโชคงวดวันที่ 1 ก.พ.นี้


30 ม.ค. 2566, 13:58แห่ส่อง "ทะเบียนรถนายกฯ" ลงพื้นที่นครสวรรค์ หวังเสี่ยงโชคงวดวันที่ 1 ก.พ.นี้
วันนี้ (30 มกราคม 2566) เวลา 09.50 น. ณ สันฝายเก่าบึงบอระเพ็ด ตำหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ “สี่แควโมเดล” พร้อมรับฟังรายงานแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนและเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้โครงการ “สี่แควโมเดล” ณ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้เป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของจังหวัด และเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ ในช่วงปีงบประมาณ 2566-2568 พื้นที่รวม 843,000 ไร่ ปริมาณน้ำรวม 1,080 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเป้าหมายสำคัญในการลดความเสียหายของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ และให้มีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของผลผลิตและค่าชดเชยเยียวยาพื้นที่เกษตรกรรมจากอุทกภัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูแล้ง และช่วยเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรในพื้นที่หน่วงน้ำจากการส่งเสริมอาชีพประมงในช่วงน้ำหลาก เป็นการกระตุ้นภาคการผลิตเกษตรกรรมเพื่อยกระดับ GDP จังหวัด ให้สอดคล้องรับกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG Model


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากบึงบอระเพ็ดและปลารสเด็ดปากน้ำโพ ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำปลาเห็ด ซึ่งเป็นปลาที่หาได้จากชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง พร้อมพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่จ.นครสวรรค์ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอัลพาร์ดสีขาว ทะเบียน กษ 6666 นครสวรรค์ ซึ่งชาวบ้านต่างพากันถ่ายรูปและจดเลขไปเสี่ยงโชคในงวดหน้าที่จะถึงนี้


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.