เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ก.ท่องเที่ยวฯ พัฒนาระบบ "Ease of Traveling" อำนวยความสะดวก นทท.


29 ม.ค. 2566, 15:25ก.ท่องเที่ยวฯ พัฒนาระบบ "Ease of Traveling" อำนวยความสะดวก นทท.
วันนี้ ( 29 ม.ค.66 ) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้รับความร่วมมือจาก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงระบบการให้บริการในด้านต่างๆ บนเว็บไซต์ Entry Thailand หรือระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ซึ่งระบบนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 เน้นรูปแบบการอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว เข้า-ออกประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสาธารณภัยแบบเรียลไทม์ที่จะใช้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย การให้บริการจองสถานที่ท่องเที่ยวและพักแรมของรัฐสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมโรคของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและมีความน่าเชื่อถือมาไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงานต่างๆ ตลอดจนลดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำภายในประเทศ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.