เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กอนช.เฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง


29 ม.ค. 2566, 15:20กอนช.เฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง
วันนี้ ( 29 ม.ค.66 ) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ว่า ภาพรวมภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.ปัตตานี , นราธิวาส และนครศรีธรรมราช เนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรแก้ปัญหากำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแหล่งน้ำบุ่งหาดกองสิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โดยแหล่งน้ำดังกล่าวประชาชนใช้ประโยชน์ประมาณ 1,500 ครัวเรือน มีวัชพืชกีดขวางทางเรือเดินประมาณ 24,000 ตัน ทำให้แหล่งน้ำมีสภาพเสื่อมโทรมประชาชนไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำบุ่งหาดกองสิน เพื่อการอุปโภค-บริโภคได้ โดยกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาแหล่งน้ำบุ่งหาดกองสินอย่างเร่งด่วน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.