เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปลัด สธ.แจงย้าย "ผอ.รพ.จะนะ" ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง


28 ม.ค. 2566, 10:53ปลัด สธ.แจงย้าย "ผอ.รพ.จะนะ" ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
วันนี้ (28 ม.ค.66) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้เป็นการดำเนินการไปตามระเบียบและอำนาจการบริหารราชการปกติ ไม่เกี่ยวกับการเมืองโดยมีการมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการโยกย้ายบุคลากรในพื้นที่ และได้มีหนังสือแจ้งระเบียบแนวทางการดำเนินการให้เข้าใจถูกต้องตรงกันทุกเขตสุขภาพ 


ยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขหนังสือคำสั่งเพื่อจะย้ายคนเพียงคนเดียว กรณีของนพ.สุภัทร ก็เป็นการพิจารณาของผู้บริหารในพื้นที่ และเป็นการใช้อำนาจในการบริหารของ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ตามระเบียบและขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจมา


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.