เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุดเศร้า ! "ซากเต่าตนุขนาดใหญ่" เกยชายหาดบางรักษ์เกาะสมุย


28 ม.ค. 2566, 10:09สุดเศร้า ! "ซากเต่าตนุขนาดใหญ่" เกยชายหาดบางรักษ์เกาะสมุย
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา พนักงานโรงแรมซีเคร็ต การ์เดน บีช ตั้งอยู่บริเวณชายหาดบางรักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ประสานมาที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ว่าพบซากเต่าทะเลขนาดใหญ่ ตายลอยมาเกยชายหาดบริเวณหน้าโรงแรม ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจึงได้แจ้งไปศูนย์กู้ชีพกู้ภัยวัดปลายแหลม เพื่อเข้าตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบซากเต่าตนุยังไม่ทราบเพศและอายุ วัดขนาดความยาวจากหัวถึงกระดอง 96 เซนติเมตร ความกว้างของกระดอง 50 เซนติเมตร เริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็น คาดว่าตายมาแล้วประมาณ 4 - 5 วันและที่กระดองเต่าด้านบนแตก มีอวัยวะภายไนไหลออกมา เบื้องต้นคาดว่าเต่าตนุตัวนี้อาจจะถูกใบจักรเรือประมงหรือเรือนำเที่ยวขณะลอยอยู่ระดับผิวน้ำ จนได้รับบาดเจ็บและตายในที่สุดโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยวัดปลายแหลม ได้ติดต่อไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพร เพื่อส่งเจ้าหน้าที่หาสาเหตุของการตายว่ามาจากการป่วยตาย หรือสาเหตุอย่างอื่น ก่อนนำซากเต่าตนุตัวนี้ฝังกลบต่อไป

สำหรับเต่าตนุถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายพบในเขตร้อนและกึ่งร้อนตามแนวชายฝั่งรวมถึงพบตามเกาะต่างๆ ที่เงียบสงบ และจะพบได้ตามแหล่งหญ้าทะเล สำหรับประเทศไทยพบการแพร่กระจายของเตาตนุในธรรมชาติ ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน


ทั้งนี้ กฏหมายให้ความคุ้มครองและอนุรักษ์เต่าทะเล ฉบับที่4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง(เต่าทะเล) เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 26 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.