เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มสส. ลงพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือด้านแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา


27 ม.ค. 2566, 08:03มสส. ลงพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือด้านแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา อ.ดร.บรรณฑวรรณ  หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวหวานเพ็ญ สาลี  หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อม ทีม NSO (NSO : Nurses Staff Organization) เป็นตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (มสส.) อำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือด้านแพทย์และการสาธารณสุข จากกรณีเกิดเหตุปะทะในเมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมา ห่างชายแดนไทยเพียง 800 เมตร เสียงปืน-ระเบิดดังสนั่น กองกำลังไม่ทราบฝ่ายทำการเผาสถานที่ราชการในเมืองพยาตองซู ประเทศเมียนมา ทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (มสส.) อำเภอสังขละบุรี รับอาหาร ข้าวสาร สิ่งของใช้ จากวัดวังก์วิเวการามเพื่อมอบให้ผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ณ สำนักสงฆ์วัดเตาถ่าน หมู่ 9 หนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้   ทะเบียนประชาชนจำนวนคน 243 คน  ให้บริการรักษาพยาบาล  87 คน  ประเมินสุขภาพจิต 103 คน  เครียดเล็กน้อย 13 คน เครียดปานกลาง 9 คน เครียดมาก 6 คน ปัญหาสุขภาพที่พบ ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด 8 คน  ระบบทางเดินหายใจ 41 คน  โรคเรื้อรัง 17 คน  ทันตกรรม 7 คน  ระบบผิวหนัง 2 คน  ระบบกล้ามเนื้อ 4 คน  ระบบทางเดินอาหาร 4 คน ระบบประสาท 1 คน  ทำแผล 3 คน  ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล  1 คน (สงสัยไส้ติ่งอักเสบ)

นอกจากนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  จัดจิตอาสาสาธารณสุข 15 คน เป็นแกนนำในการควบคุมป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 ทีม ในศูนย์พักพิง  ทีม มสส. ร่วมคัดกรองและตรวจเยี่ยม พร้อมมอบของยังชีพและของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ มอบข้าวสารจำนวน 4 กระสอบ จากเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม และมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องโดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 3 วัน รวมทั้งติดตามประเมินสุขภาพจิตซ้ำหลัง 72 ชั่วโมง

ล่าสุดในช่วงค่ำของเย็นวานนี้ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มตึงเครียดอีกรอบทางกลุ่มทหาร DKBA ได้ทำเสริมกำลังเข้าไปยังบริเวณ อำเภอพยาตองซู อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านตองไว  ตรงข้ามช่อง 6000 ไร่ เริ่มทำการอพยพออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าหนีภันจากความไม่สงบเข้ามาพักพิงฝั่งประเทศไทย เพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ เวลานี้

ส่วนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดประชุมราชการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นางลักษมีกานต์ สิริกาญจนชัยกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามการเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค ของโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.