เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพรตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๖


21 ม.ค. 2566, 11:02

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  พระราชทานพรตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๖ภาพฝีพระหัตถ์ภาพกระต่ายและสุนัขคู่หูยืนชมพระจันทร์ และพรพระราชทานที่อัญเชิญมา คือ พรพระราชทาน ซึ่งเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านในวันตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นี้

พรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คือ 玉兔呈祥 อ่านว่า ยู่ทู่เฉิงเสียง ความหมายพรพระราชทาน คือ กระต่ายหยกนำโชคลาภ


ทางร้านภูฟ้าจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตปรับเปลี่ยนสีกระต่ายเป็น  “สีเขียว” เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “กระต่ายหยก” ที่ปรากฏในพรพระราชทานในวาระตรุษจีนปีนี้ ทั้งคนจีน คนไทย ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “หยก” เป็น อัญญมณี ที่คนจีนถือว่า เป็นอัญญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดได้ครอบครองเครื่องประดับที่ทำด้วยหยก ท่านผู้นั้นก็จะโชคดี มีอายุยืน

ที่มา : เพจ PHUFA


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.