เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ม.นราธิวาสฯ แถลงจัดงานเนื่องในโอกาสครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย


20 ม.ค. 2566, 18:14ม.นราธิวาสฯ แถลงจัดงานเนื่องในโอกาสครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เมื่อวันนี้ 20 ม.ค.66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเนื่องในโอกาสครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและร่วมเสวนาในหัวข้อ ตอบโจทย์ชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ลานพิกุล มนร. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะผู้บริหาร มนร. หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ และจังหวัดยะลา ร่วมในกิจกรรม

 

 

 การจัดงานเนื่องในโอกาสครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา มนร. กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ชมผลงานนวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจ BCG การแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่การสร้างมูลค่าสินค้า กิจกรรมค้นหานักศึกษาต้นแบบ และกิจกรรมการประกวดดนตรีและอนาซีด

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  กล่าวว่า มนร. เน้นการพัฒนาทุกมิติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำคัญได้บูรณาการในเรื่องของหลักการทางศาสนา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้โอกาส สร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่  พร้อมระบุเดินหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของ มนร. ต้องก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีก็ต้องมีการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการจัดการเรียนของ มนร. ก็ต้องมีการปรับให้ทันการเปลี่ยนแปลงการก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรมใหม่ รวมถึงนักศึกษาก็ต้องมีคุณภาพเพื่อจบออกไปทำประโยชน์ให้กับชุมชน/สังคม และประเทศชาติได้

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.