เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นครนายก จัดงานวันครู ปี 2566 เพื่อรวมพลังมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย กำลังแรงใจ และกำลังสติปัญญา ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู


16 ม.ค. 2566, 15:53นครนายก จัดงานวันครู ปี 2566 เพื่อรวมพลังมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย กำลังแรงใจ และกำลังสติปัญญา ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและเยี่ยมชมผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566 โดยภายในงานได้มีพิธีสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดนครนายก อ่านสารวันครู นายธีรศักดิ์ นามบุรินทร์ ครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ่านอัญเชิญบูรพาจารย์ นางนงลักษณ์ แสงเดือน ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูและบูรพาจารย์ พร้อมยืนสงบนิ่ง 1 นาที จากนั้นนายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ครูอาวุโสประจำการ กล่าวนำปฏิญาณตน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมผู้มีเกียรติและผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาร่วมถวายอาหารปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์และนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวคำปราศรัย และมอบโล่เกียรติบัตรและรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566  แก่ครูทุกสังกัด

สำหรับปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” จังหวัดนครนายก จัดงานวันครู เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

คำที่เกี่ยวข้อง : #นครนายก  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.