เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เช็กเลย! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 เส้นทาง มอบเป็นของขวัญปีใหม่


29 ธ.ค. 2565, 14:36เช็กเลย! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 เส้นทาง มอบเป็นของขวัญปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ว่า ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดย กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) และร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพฯ จำนวน 5 จุดทั้งนี้ ​การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. รวมทั้งสิ้น 7 วัน และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น. ไปจนถึงวันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน


นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้ ด่านฯ ขาออกเมือง (29 ธันวาคม 2565-1 มกราคม 2566) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างเวลา 07.00-21.00 น. และด่านฯ ขาเข้าเมือง (2 – 4 มกราคม 2566) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างเวลา 07.00-21.00 น. เช่นกัน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.