เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รพ.น่าน ซ้อมแผนรับเหตุอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาล


15 ธ.ค. 2565, 13:28รพ.น่าน ซ้อมแผนรับเหตุอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาล
ที่บริเวณถนนน่าน-ท่าวังผา  ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่านโดยกลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน กองพันทหารม้าที่ 10 และ 15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน พร้อมทั้งเครือข่ายหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอเมืองน่าน ร่วมบูรณาการซ้อมแผนปฏิบัติการรับสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยต่างๆ ตลอดถึงการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้แผนอุบัติเหตุหมู่แบบบูรณาการ โดยการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่กำหนดซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ณ จุดเกิดเหตุพื้นที่ ตำบลผาสิงห์ เนื่องจากในช่วงเทศกาลของทุกๆ ปี จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เยี่ยมญาติ และเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถ ใช้ถนน บนถนนสายต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น และเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ


โดยการซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะบรรทุกนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาตามถนนน่าน-ท่าวังผา  ตำบลผาสิงห์ และได้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์กระบะ และมอเตอร์ไซค์ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการฝึกซ้อมได้มีการฝึกซ้อมให้มีการรายงานเหตุการณ์แจ้งเหตุมาทางหมายเลข 1669 และการใช้วิทยุสื่อสาร เครือข่ายหน่วยกู้ชีพกู้ภัยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งการใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ในซากรถ การให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือในเบื้องต้นและแจ้งเหตุต่อไปยังศูนย์กู้ชีพกู้ภัยจังหวัดน่าน เพื่อขอรับการสนับสนุนรถเคลื่อนที่เร็วในการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บต่อไปยังโรงพยาบาล โดยในการซ้อมแผนในครั้งนี้มีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอใกล้เคียง เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเครือข่ายเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.