เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 2 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์


14 ธ.ค. 2565, 11:45ปภ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 2 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์
วันนี้ (14 ธ.ค. 65) เวลา 09.20 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 2 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี และนราธิวาส รวม 4 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,064 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานในพื้นที่ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบายน้ำท่วมขัง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านสหพันธรัฐมาเลเซียทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยช่วงวันที่ 8 - 14 ธ.ค. 65 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 24 อำเภอ 118 ตำบล 436 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,400 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (สงขลา) สถานการณ์ปัจจุบัน (14 ธ.ค. 65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีน้ำท่วมใน 2 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี และนราธิวาส รวม 4 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,064 ครัวเรือน ในภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ ดังนี้1. ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 525 ครัวเรือน
2. นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 6 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 539 ครัวเรือน  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ


ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชน ยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.