เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ขอแสดงความยินดีกับผู้นำท้องถิ่นเมืองกาญจน์ คนติดดินใส่ใจชุมชน ได้คว้ารางวัลถึง 2 รางวัล เชิดชูเกียรติ ด้านสิ่งแวดล้อม


6 ธ.ค. 2565, 14:41ขอแสดงความยินดีกับผู้นำท้องถิ่นเมืองกาญจน์  คนติดดินใส่ใจชุมชน ได้คว้ารางวัลถึง 2 รางวัล เชิดชูเกียรติ ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า  ที่ผ่านมา ที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี มอบรางวัล และกิจกรรมวัน ทสม.แห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านสิ่งแวดล้อม / โครงการชุมชนปลอดขยะ / โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ทสม.ดีเด่น และเครือข่าย ทสม ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565

รางวัลเชิดชูเกียรติ ชมเชย ทสม. และเครือข่าย ทสม.ระดับประเทศ ประจำปี่ 2565

 

โดย นายวสันต์ สุนจิรัตน์  กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประธาน ทสม.ต.ช่องสะเดา) พร้อมด้วย ทีมเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล เครือข่าย ทสม.ดีเด่น รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัดกาญจนบุรี และ รางวัลเชิดชูเกียรติ ชมเชย เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบให้กับเด็กและเยาวขน ได้รู้รักษ์ หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติต่อไป

 

หลังจากได้รับรางวัล   นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน (ประธาน ทสม. ต.ช่องสะเดา ) พร้อมด้วย ทีมงานเครือข่าย ทสม.ตำบลช่องสะเดา  ต้องรีบกลับมาบ้านเกิด เพื่อต้อนรับคณะ มูลนิธิเทียนฉาย  และชาวเวียดนามศึกษาดูงาน ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเลี้ยงผึ้งกล่อง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อลด ผลกระทบจากภัยของช้างป่าระหว่างคนกับช้างป่า และกิจกรรมล่องแพเปียก  อย่างนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานฯ พร้อมทีมงานที่ใส่ใจไม่ทิ้งถิ่น สร้างความสุขให้กับประชาชนในชุมชน จนเป็นที่ยอมรับจากนาๆ ประเทศ ได้ส่งคณะเข้าไปขอดูงานอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยขาด

  

 


 

 

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.