เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผบ.ร้อย ตชด.425 นำส่วนราชการ - จิตอาสา ร่วมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9


5 ธ.ค. 2565, 00:01ผบ.ร้อย ตชด.425 นำส่วนราชการ - จิตอาสา ร่วมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.65 นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.425 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 ผู้นำหมู่บ้าน เเละประชาชนจิตอาสาพนักงานโรงแรม OUTRIGGER บางสัก) จำนวนรวม 74 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน บริเวณ ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 โดยการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้นโดยการปลูกต้นดกงกางเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในตลอดรัชกาลของพระองค์ท่าน ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุกประการ นำมาซึ่งความสงบสุข ร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการด้านการพัฒนาประเทศ และสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ประจักษ์ชัดปรากฏแก่สายตาของ พสกนิกร และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่างๆเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ต่อมาในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีปณิธาน สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของ พระบรมราชชนก อีกทั้งได้ทรงพระราชทานแนวความคิดในเรื่อง จิตอาสาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำไปยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความสามัคคีในหมู่คณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ตามแนวความคิด จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #พังงา   #จิตอาสา   #ปลูกต้นไม้  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.