เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)วธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 15


28 พ.ย. 2565, 18:19วธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 15
วันนี้ ( 28 พ.ย.65 ) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลพร้อมผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย ผ่านงานวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ Food (อาหาร) Film (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์)  Fashion (ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น) Fighting (ศิลปะการต่อสู้-มวยไทย) และ Festival (การอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก)ให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ ต่อยอดและพัฒนาสร้างคุณค่าเป็นมูลค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งตรงกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้น ล่าสุด วธ. โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมเปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 15  (World Film Festival of Bangkok) ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2565 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีมา เวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นนำเสนอภาพยนตร์คุณภาพจากทั่วโลกสู่สายตาผู้ชมในประเทศไทย และเปิดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ และสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และจัดสัมมนา ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย อีกทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ดำเนินกิจกรรมมาแล้ว 14 ครั้ง โดยสามครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 2558 และ 2559 ซึ่งเว้นระยะเวลามาแล้ว 6 ปี    และมาจัดในปี พ.ศ. 2565 นี้เป็นการจัดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ (World Film Festival of Bangkok) ครั้งที่ 15 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมสัมมนาในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การพัฒนา Soft Power ในด้านภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์จากประเทศต่าง ๆ และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับเมืองพัทยาไปสู่เมืองภาพยนตร์หรือ Pattaya City of Film 2.การจัดพิธีเปิดและพิธีปิดเทศกาลฯ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีมา เวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยรายชื่อภาพยนตร์ที่จะจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 จำนวน 53 เรื่อง อาทิ  AFTERSUN จาก UK / US , ALCARRÀS จาก Spain / Italy , IN VIAGGIO จาก Italy , EO จาก Poland / France , NO BEARS จาก Iran ,  A Man จาก Japan , TORI AND LOKITA จาก Belgium , A HUNDRED FLOWERS จาก Japan , RULE 34 จาก Brazil / France , RETURN TO SEOUL จาก France-South Korea-Cambodia-Germany-Belgium สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/photo?fbid=118843937646988&set=pcb.118851077646274
 
“จากนี้ไป กระทรวงวัฒนธรรมจะผลักดันการเติบโตของมูลค่าซอฟต์พาวเวอร์ โดยเฉพาะในหมวด Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แอนนิเมชัน เกม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ของประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เป็นไปตามนโยบายปรับบทบาทเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ใช้ทุนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม” นายอิทธิพล กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.