เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 จังหวัด เร่งระบายน้ำท่วมขัง และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย


25 พ.ย. 2565, 11:33ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 จังหวัด  เร่งระบายน้ำท่วมขัง และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
วันนี้ (25 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี และอ่างทอง รวม 5 อำเภอ 24 ตำบล 112 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,919 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำท่วมขัง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 65 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย สถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ (25 พ.ย.65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 24 ตำบล 112 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,919 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ ดังนี้1. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอ
สว่างวีระวงศ์  ประชาชนได้รับผลกระทบ 458 ครัวเรือน 

2. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอเมืองอ่างทอง ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,461 ครัวเรือน 


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.