เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะสื่อมวลชน เปิดหมู่บ้านพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในรูป แบบโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข


24 พ.ย. 2565, 18:40ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะสื่อมวลชน เปิดหมู่บ้านพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในรูป แบบโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข
วันนี้(24 พ.ย.65) ที่บริเวณประตูด้านหน้าวัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เที่ยวชุมชน ยลวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ของชุมชนคุณธรรม บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนชาวบ้านหนองบัว ดร.พระอาจาย์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง บรรดาควาญช้าง นำช้างแสนรู้ แต่งตัวช้าง ด้วยชุดสวยงามและแต่งตัวเป็นช้างแฟนชี สีสันต่างๆอย่างสวยงาม ช้างงา ช้างน้อยแสนรู้ เข้าร่วมงานเปิดงานดังกล่าว กว่า 150 เชือก ก่อนเคลื่อนขบวนนางรำและช้างเข้าสู่วัดป่าอาเจียง พร้อมทอดผ้าป่าถวายวัดป่าอาเจียง และมีการแสดงสาธิต วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวชุมชนบ้านหนองบัว

นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ในครั้งนี้ จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการคัดเลือก 1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพ และความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และดำเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัวเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565 ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือพลังบวร "บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ" ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน ให้มีคุณธรรมนำหน้า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด พิชิตความยากจน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี มีจิตอาสา นำพาชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สำหรับอัตลักษณ์และลักษณะที่มีความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ "กูย" เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวัฒนธรรมวิถีคนกับช้าง ซึ่ง จังหวัดสุริมทร์ และชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ได้รับเกียรติสำคัญในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่า อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ให้ยั่งยืนต่อไป

การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้แก่หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ จัดทำป้ายบอกสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ นำผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และการจัดแสดงช้างภายในศูนย์คชศึกษา โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ให้ความสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อำเกอท่าตูม และชุมชนคุณธรรมฯบ้านหนองบัว อำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ทั้งนี้ ดร. ยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวแสดงความชื่นชม ประชาชน ในชุมชน ที่มีความสามัคคี มีความตั้งใจทุ่มเท การทำงาน จนสามารถ ได้รับคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ"ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้เกียรติเปิดป้ายสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว

หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมประเพณีวัฒนธรรมของชาวกูยคนเลี้ยงช้าง บ้านคนกับช้าง ไหว้ศาลปะกำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวกูย มองกล้องกับเลนส์ วิถีคนกับช้าง การทำแหวนหางช้าง สาธิตการทำตะขอช้าง สาธิตการทอผ้าไหม อาหารพื้นบ้านชาวกูย ขนมพื้นบ้านข้าวต้มด่าง ชมโลกของช้าง การแสดงของช้างแสนรู้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความความสนุกสนานและเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมคนกับช้าง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง


   

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.