เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย


24 พ.ย. 2565, 11:24ปภ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย
 วันนี้ (24 พ.ย. 65) เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ่างทอง และ ตรัง รวม 7 อำเภอ 26 ตำบล 116 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,584 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 65 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย 

สถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ (24 พ.ย. 65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีน้ำท่วมใน 2 จังหวัด 5 อำเภอ 24 ตำบล 116 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,540 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำท่วมลดลงทุกพื้นที่ ดังนี้1. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 507 ครัวเรือน 
2. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอเมืองอ่างทอง ประชาชนได้รับผลกระทบ รวม 2,033 ครัวเรือน 

สำหรับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 ได้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา เบื้องต้นอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

ส่วนที่จังหวัดตรัง เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาโยง และอำเภอย่านตาขาว รวม 2 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 44 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.