เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์


18 พ.ย. 2565, 10:25ปภ.ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์
วันนี้ (18 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา มหาสารคาม อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 18 อำเภอ 107 ตำบล 613 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,298 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำท่วมขัง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์จากร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน รวมถึงลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยช่วงวันที่ 11 - 18 พ.ย. 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่  พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 21 อำเภอ 94 ตำบล 333 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,970 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประชาชนได้รับผลกระทบ 48 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลงขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 65 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย สถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ (18 พ.ย.65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด 17 อำเภอ 106 ตำบล 612 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,250 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด ดังนี้

1. มหาสารคาม น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอโกสุมพิสัย รวม 12 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 600 ครัวเรือน 
2. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 5 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,347 ครัวเรือน 
3. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง รวม 40 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,432 ครัวเรือน 
4. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,201 ครัวเรือน 
5. นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี รวม 35 ตำบล 222 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,670 ครัวเรือน


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 


ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.